Saturday, 17 December 2011

Lembaran Kerja

LEMBARAN KERJA
ARAHAN: Jawab semua soalan.
A.    Susun pengertian bersuci dan pengertian najis dan tulis diruang yang disediakan..
daripada najis
Membersihkan
pakaian
dan persekitaran
tubuh badan
dan hadas

Pengertian bersuci:-
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Solat
Benda-benda kotor
Tidak

pada hukum syara’
menyebabkan
 sah

            Pengertian najis:-
             …………………………………………………………………
             …..…………………………………………………………….

             B Tulis NAJIS atau BUKAN NAJIS pada penyataan berikut.


1.    Darah                                 ……………………

2.    Tahi mata                          ……………………

3.    Air mata air                       ……………………

4.    Air kencing kucing            ……………………

5.    Tanah lumpur                    ……………………

6.    Peluh                                 ……………………

7.    Bangkai ikan                    ……………………


C.   Tuliskan jenis najis mughalazah, najis mutawasitah dan,
       najis mukhaffafah  pada gambar  di bawah ini.                              ................................................................................


Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur

Tidak lebih dua tahun yang hanya menyusu susu ibunya

.
…………………………………………………..


.........................................................................D. Pilih alat-alat bersuci dan tulis diruang yang disediakan..Kayu

Air

Makanan


Tisu

Daun kering

Air sirap


Batu


Tulang

Kertas mengandungi ayat Al-Quran

ALAT-ALAT BERSUCI
Rancangan Pelajaran Harian


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata pelajaran                   : Pendidikan Agama Islam
Kelas                                : 4 Mawar
Tarikh                               : 4 November 2011
Masa                                : 8.45-9.45pagi
Bilangan murid                  : 24 orang
Bidang Pelajaran               : Ibadah
Tajuk                                : Bersuci Daripada Najis
Hasil Pembelajaran            : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
                              
Aras 1
Menyatakan pengertian  bersuci dan pengertian najis dengan betul

Aras 2
 Menyatakan jenis-jenis najis berserta contoh-contohnya.

Aras 3
Mengkatagorikan benda najis dan bukan najis.

Kemahiran Berfikir    :      1.Membanding- beza
                          2.Mencirikan
                          3.Menjana idea
                          4.Mengumpul dan mengelas

Konsep/Prinsip    : Tubuh badan, pakaian dan persekitaran.

Penerapan nilai   :      1.  Kerjasama
         2.  Bersungguh-sungguh
                                 3.  Patuh kepada arahan.
                                 4.  Menjaga kebersihan  

Bahan sumber                     : Slaid, laman sesawang,, benda maujud, Carta, LCD dan Lembaran  kerja.

Pengetahuan sedia ada :          1.Murid biasa melihat benda-benda najis pada tempat, pakaian dan
                                                persekitaran,
                                              2.Murid biasa melakukan perbuatan bersuci melalui tunjuk ajar  ibu  Bapa

Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pembelajaran dan pengajaran
Kaedah
BBM/
KBKK/
Nilai
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea.
(5 minit)

Set induksi

Menayangkan slaid gambar-gambar jenis-jenis air.
.
Guru menyoal murid berpandukan slaid gambar.
1.Sebutkan jenis-jenis air yang kamu lihat  pada skrin yang sedang ditayangkan.
2.Siapakah yang mencipta sungai dan sebagainya.
3. Bagaimana cara
kita bersyukur
dengan nikmat kurniaan
Allah?
4. Nyatakan faedah air kepada manusia dan mkhluk Allah yang lain.

-Murid melihat gambar yang ditayangkan dan menjawab soalan guru.
-Wakil murid membuka kotak yang berisi alat-alat untuk bersuci serta menyebut dan diikuti oleh mu.

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas berdasarkan tayangan slaid.


Sumber pengajaran:
§ Komputer
§ Slaid PP
KBKK:
§ Menerangkan sebab
Sikap saintifik dan nilai murni:
§ Penglibatan aktif
§ Bersyukur

Langkah 1.
 (10 minit)

Erti bersuci
membersihkan tubuh badan, pakaian dan persekitaran daripada najis dan hadas.

Erti najis
-Benda-benda kotor pada hukum syarak yang boleh menyebabkan solat tidak sah.

Contoh-contoh  najis:
Tahi
Darah
Arak
Muntah


Guru meminta murid membaca pengertian bersuci dan pengertian najis serta memberi penerangan kepada murid-murid..  
Murid membaca pengertian bersuci dan pengertian najis.

Murid mendengar penerangan guru


Murid memberi respon.

Strategi/
Teknik:
Menerang


BBM:
Power point pengertian bersuci dan najis

Nilai murni:
Patuh kepada arahan.

KBKK
Mengumpul dan mengelaskan

Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pembelajaran dan pengajaran
Kaedah
BBM/
KBKK/
Nilai
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Langkah 2.

(15 minit)
Jenis-jenis najis.
1.Mughalzah
2.Mutawasitah
3.Mukhaffafah

Contoh-contoh Najis:
1.Najis babi dan anjind
2.Tahi,darah,air kencing, muntah arak, nanah,bangkai.
3.Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur tidak lebih 2 tahun dan tidak makanatau minum selain susu ibunya.


Guru memberi penerangan jenis-jenis najis..

Guru memberi penerangan tentang aktiviti berkumpulan yang akan diadakan.

Guru meminta murid-
Murid berbincang di dalam kumpulan berkaitan jenis-jenis najis dan contoh najis..Guru meminta murid-murid membentangkan hasil perbincangan.


Guru meminta murid membaca secara kelas,kumpulan dan individu.
Guru memberi hadiah dan cenderahati kepada kumpulan yang menghasilkan  hasil kerja  yang baik.
Murid memberi perhatian terhadap penerangan guru .


Murid memberi respon.


Murid menjalankan aktiviti yang telah diarahkan.


Murid-murid di dalam setiap kumpulan membentangkan  hasil perbincangan di dalam kumpulan.


Murid-murid menerima hadiah tersebut dan berminat  untuk  mengikuti aktiviti itu semula pada masa akan datang.

Strategi/
Teknik:
Penerangan.


PerbincanganBBM:
Laman sesawang yang dimuat turun

Kertas mahjong

White board maker pen

Hadiah  atau cenderahati
KBKK
Menciri-
kan

Menjana idea
Nilai
Kerjasama
Hormat menghormati

Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pembelajaran dan pengajaran
Kaedah
BBM/
KBKK/
Nilai
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Langkah 3.

 (10 minit)


Alat-alat bersuci.
1.Air
2.Tanah
3.Benda-benda yang kesat seperti batu, kayu, tisu, daun dan batuGuru mempamerkan kepada murid alat-alat bersuci.

Meminta murid menyebut alat bersuci yang dipemerkan oleh guru menggunakan slaid dan bahan maujud.

Bersoal jawab:
1. Apakah najis yang boleh disucikan menggunakan air?
2. Tanah digunakan untuk menyucikan najis. Apakah najis itu?
3.Benda-benda yang kesat digunakan untuk menyucikan najis. Bilakah masa sesuai benda=benda kesat digunakan untuk bersuci?


Murid melihat slaid tersebut.Murid melaksanakan arahan guru dan memberi respon.


Murid menjawab soalan tersebut.
Strategi/
Teknik:
Menerang
Penyoalan.

BBM:
LCD

Nilai murni:
Bekerja
sama.
Bersih
Bersyukur
Mendengar arahan

KBKK
MembezakanLangkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pembelajaran dan pengajaran
Kaedah
BBM/
KBKK/
Nilai

Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Langkah 4.
Penilaian
Aplikasi idea.

(15 minit)

Latihan:
a.Susun semula pengertian bersuci dan pengertian najis serta tulis diruang yang disediakan.

b. Tuliskan najis atau bukan najis pada pernyataan-pernyataan
berikut.
1. darah  …..
2.tahi mata…
4.air mata air
5.air kencing kucing
6.tanah lumpur
7.peluh
8.bangkai ikan
9.tahi kambing
c.Senaraikan 5 contoh-contoh najis.

3.Tuliskan najis mughalazah, najis mutawasitah, najis mukhafafah berpandukan gambar.

4.Tuliskan alat-alat bersuci dalam ruang yang disediakan.Guru mengedarkan kertas lembaran kerja.

Guru memberikan arahan dan menerangkan kepada murid.

Murid mendengar arahan guru.

Murid menjawab soalan

Menghantar hasil kerja yang dibuat.


BBM:
Lembaran kerja.Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pembelajaran dan pengajaran
Kaedah
BBM/
KBKK/
Nilai
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Refleksi/
Penutup.

(5 minit)
Pengertian bersuci dan pengertian najis.

Jenis-jenis najis

Contoh-contoh najis.

Alat-alat bersuciGuru menyoal secara lisan berkaitan isi pelajaran kepada semua murid.
Murid menjawab secara beramai-ramai.Strategi/
Teknik:

Penyoalan
Nilai:

Cintakan
kebersihan