Friday, 2 December 2011

Alat-Alat Bersuci

Alat-alat bersuci ialah air mutlak, tanah dan benda-benda  kesat yang suci seperti batu, kertas, tisu, daun kering, kayu kering dan tisu.

Add caption

Add caption


Add caption

Add caption

No comments:

Post a Comment